【 Case Study SEO】Ngành Logistics: 92% Từ Khóa Top 10, 60% Từ Khóa Top 5

Khách hàng là một công ty vận chuyển và logistics có trụ sở tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa và tìm kiếm nguồn hàng cho các doanh nghiệp