Serp là gì? – Thuật ngữ SEO

Trên rất nhiều diễn đàn, các group hoặc các công việc liên quan đến SEO chắc hẳn không ít lần bạn được nghe nhắc đến cụm từ SERP. Vậy bạn có thắc mắc SERP là