Báo cáo về hành vi người dùng internet Việt Nam 2016

Có đến 71% người Việt sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Và mặc dù sử dụng internet để tìm kiếm thông tin về