Công cụ tìm kiếm là gì? Ý niệm tìm kiếm của Google

Hiện nay có rất nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau. Trong số đó có thể kể đến như Google, Bling, Yahoo, Yandex... Nhưng Google được coi là nổi bật và là lựa chọn hàng