Entity là gì? Tầm quan trọng và quy trình xây dựng Entity

Entity là gì? Qua nhiều lần cập nhật thuật toán của Google, entity ngày càng quan trọng trong SEO. Nếu bạn là người mới tìm hiểu về SEO hay người đã có kinh nghiệm. Cũng