Khởi nghiệp không cần vốn – Tôi phải bắt đầu từ đâu?

Rất nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua cảm giác lo lắng, mông lung về bản thân và con đường sự nghiệp của mình. Bạn muốn kinh doanh nhưng không có vốn và