LÀM CHỦ CÂU TỪ dựa trên mô hình AISAS

Mô hình AISAS có tác dụng như thế nào trong việc LÀM CHỦ CÂU TỪ đối với người làm Marketing?

Mô hình AISAS hay còn được gọi là mô hình về hành vi của người dùng khi