Người Việt thích mua sắm online cái gì nhất? báo cáo 2016

Theo eMarketer, dự báo doanh thu thương mại điện tử bán lẻ ở nước ta sẽ tăng trưởng hơn 20%/năm và đến năm 2017 sẽ đạt doanh thu 2,08 tỷ USD.

Mua sắm trực tuyến đang