SEO tổng thể là gì? Cách Chọn công ty SEO uy tín?

Hôm nay, Thanh mới có thời gian ngồi lại với các Bạn để vạch trần xem SEO TỔNG THỂ là gì ? nó hoạt động thế nào và làm sao có thể lên TOP hàng trăm,