Cấu trúc silo là gì? 5 bước xây dựng cấu trúc website đơn giản

Cấu trúc silo là gì? Có người ví như một cái tủ được chia ra thành nhiều ngăn riêng biệt. Lại có người ví như cái thùng đựng khoai, sắn của bác nông dân. Nó